Pro kondenzaci par alkoholu potřebují chlad. Autonomní chlazení za měsíčního svitu autonomní chladicí pro měsíční svit s vodoumožné, a to jak v přítomnosti tekoucí vody a bez ní. Přičemž cívka by měla být jako ponořeny do proudící vody procházející nádobou. Slovo „autonomie“ se rozumí úplná nezávislost na nikoho a ničeho. Při aplikaci na destilace se týká chladicí kapacity v rámci měsíčního svitu